உனக்கென்று +தேடிப்பார்க்க வேண்டும்

 
தேடிப்பார்க்க வேண்டும் 
புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க... புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க... இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

No comments:

Post a Comment