முடியாது போ ...

முடியாது போ...
புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

ஹைக்கூஊஊஊஊ.....

ஹைக்கூஊஊஊஊ.....    
கூலிப்படைக்கு 
கொடுத்த பணத்திலும் 
சிரிக்கிறார் காந்திஜி !!!புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

பூ வங்கி தர மாட்டேன்

பூ வங்கி தர மாட்டேன் 

புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

பதம் பார்க்கும் விழிகள்

பதம் பார்க்கும் விழிகள்  
புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

எனக்கொரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும்...

எனக்கொரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும்...
புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க... புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க... இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

அப்பார்ப்பட்டவன்

அப்பார்ப்பட்டவன்

புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

உடனடியாக

உடனடியாக 
புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

ஆற்றில் துவைத்த துணியும், கோடியில் காய்ந்த துப்பட்டாவும்...

ஆற்றில் துவைத்த துணி
துப்பட்டா
 

புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
 இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

ச்சே ...

ச்சே ...

புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
 இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

உனக்கென பிறந்தேன்

 உனக்கென பிறந்தேன் 


புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

ஒரு நாயும் கேக்கல


ஒரு நாயும் கேக்கல 
புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க... புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க... இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

நானும் நீயும் கனவும்

நானும் நீயும் கனவும்
புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

திருப்பம்

திருப்பம் 

புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
 புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

ஆனால்...

ஆனால்...
  

புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
 புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
 இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

என்றேனும் நீ பார்த்து இருக்கிறாயா...???

என்றேனும் நீ பார்த்து இருக்கிறாயா...?
 
புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

உன் அருகாமையும் உருகுவதும்

உன் அருகாமையும் நான் உருகுவதும்
  
 உருகுவது

புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க... புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க... இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

வேட்டி கட்டி வந்த நீயும் உருகிப்போன நானும்

வேட்டி கட்டி வந்த நீ
உருகிப்போன நான் 
 

புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க... புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க... இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

திருடனும் திருமணமும்

திருடன் 
திருமணம் புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
 புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
 இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:-)

தலையணையும் நொடிமுள்ளும்

தலையணை
நொடிமுள்


புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க... புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க... இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

வால் நட்சத்திரமும் துருப்பிடித்த தகரமும்

வால் நட்சத்திரம் 
துருப்பிடித்த தகரம்
புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
 புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

உனக்கென்று +தேடிப்பார்க்க வேண்டும்

 
தேடிப்பார்க்க வேண்டும் 
புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க... புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க... இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

அந்த சில வினாடிகள் மட்டும் + உனக்காக அல்ல


 
 உனக்காக அல்ல

புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...:)

ஒரு வேளை +என் ரசனை

 
என் ரசனை
புடிச்சிருந்தா ஓட்டு போடுங்க...
புடிச்சிருந்தாலும் புடிக்கலைன்னாலும் கமெண்ட் போடுங்க...
இன்னும் எழுதறதுக்கு ஊக்கம் குடுங்க...

இருந்தாலும் பிடிக்கிறதுஇருந்தாலும் பிடிக்கிறது

அட கிறுக்கி பயபுள்ள .......

 அட கிறுக்கி  பயபுள்ள .......அதுவே பரவால்ல


சத்தியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன்

கடினமானதும் இன்பமானதும்